แผนการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEEC TVET CAREER CENTER

แผนการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEEC TVET CAREER CENTER

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร NEEC_Data Plan